PHP w przykładach

Na podstawie publikacji open source przygotował Jerzy Wawro.

Opis środowiska programowania w dużej mierze pochodzi z publikacji "Using Zend Framework 3" udostępnianej na licencji Creative Common. Na analogicznej licencji udostępniane jest niniejsze opracowanie.

Uwaga!

Niniejsze opracowania jest w trakcie realizacji. Jest gotowe w około 90%.