Odoo - poradnik programisty

autor: Jerzy Wawro

Copyright (C) Fundacja Galicea. All right reserved.

Dzieło jest chronione zgodnie z ustawą "Prawo autorskie".

wersja 1.00

Wydawnictwo "Verbu" 2018 rok.

Wstęp

Niniejszy podręcznik nie jest systematycznym opisem środowiska Odoo (takie cele stawiają sobie autorzy dokumentacji http://odoo-development.readthedocs.io/en/latest/index.html). Jego celem jest zapoznanie programisty z fascynującym środowiskiem tworzenia aplikacji biznesowych jakim jest Odoo. Przedstawiono w nim na konkretnych przykładach w jaki sposób budować bogate aplikacje internetowe.

Chyba największą wadą Odoo jest brak dobrej dokumentacji. Tworzenia aplikacji utrudnia także fakt, że API zaimplementowane w Odoo uległo zmianie, więc wiele dostępnych w internecie przykładów jest nieaktualna. Niniejszy poradnik ma za zadanie poprawę tej sytuacji. Znajdziesz w nim objaśnienie i przykłady zastosowań w programach zaimplementowanych w Odoo mechanizmów.

W trakcie pisania książki dostępna była wersja 10 Odoo i na niej zostały przetestowane opisane przykłady. Zmiany dokonane w wersji 11 nie są rewolucyjne (choć zdecydowano się orzejść do Python 3.0). Dlatego zawarte w książce informacje powinny pozostać aktualne.

Większość przykładów opisanych w książce zapisano w repozytorium: https://github.com/galicea/odoo\_framework.